Mimarlık Ve Mimarlığa Dair 8 Soru 8 Cevap

  10 yıl önce yazıldı. Yazar:
  Abone Ol :  

  Soruların cevapları malesef sorular kadar kısa değil.Mimarlık binlerce web sitesi birleşse hepsi de mimarlığı anlatmaya çalışsa yine anlatamayacağı kadar derin bir ilimdir..Yalnız biraz beyin fırtınası ile farklı bir içerik sunmaya çalıştım sizlere..

  Mekan Nedir?

  Mekan içerisinde yaşanılan veya yaşanmayan , kainatta var olan alanlardır.Mekanı mekan yapan şeylerin başında bir sınırlayıcı’nın olduğunu söyler pek çok bilim insanı.Bu sınırlayıcı her zaman bir duvar olmayabilir.Bazen bir kaç ağaç , bazen bir çizgi ve bazen de bir coğrafik oluşum olabilir.

  Mimar kimdir?

  Kurgulayan , organize eden ve planlayan kişi ya da kurumdur.Bir başka deyişle tasarımlarıyla insanların ihtiyaçlarına cevap veren  , bu ihtiyaçları karşılarken çeşitli yöntem ve metotlardan yararlanan meslek gurubudur.

  Mimar ne iş yapar?

  İnsanların barınma, para kazanma,sağlık , ulaşım , eğlence , kültür, inanç , gezme,alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanları tasarlar.Bu mekanları tasarlarken potansiyel kullanıcıların ihtiyaçlarını , yapıldığı bölgenin kültürel , coğrafik , ekonomik , askeri , siyasi , eğitimsel ve daha pek çok alanda göz önüne alarak sağlamlık bakımından da başarılı öngörüler ile projeler çizer.

  Mimarlık nedir?

  Mekan tasarlama işidir.

  Mimari Tasarım Nedir?

  Mimari tasarım ; mimarın mekan olgusunu, kendi eğitimi, kurduğu senaryosunu ve hayal dünyasını işlevsellikle birleştirme çabasına denir.

  Mimari Tasarımda Esin Kaynağı Nedir?

  Mimari tasarımın yalnızca bir heykel oluşturma çabasındaki gibi görsel anlamda hitabeti bulunmamaktadır.Görsel , işitsel , ve ruhsal boyutları da bulunmaktadır.Yani evet , her yapının bir ruhu vardır.Bu ruha sahip olan yapıların karakterli ve derin duygusal yoğunlukların bir ürünü olarak çıktığı da söylenebilir.

  Mimarlık yalnızca bir başkasının ihtiyaçlarını-isteklerini mekansal ve tasarımsal anlamda karşılama çabası mıdır?

  Çok fazlaca bir kesim tarafından böyle sanılmakta.İşin mantığına indiğimizde mimarların sadece ihtiyaç – istek karşılama makinesi olmadıklarına kanaat getirebiliriz.Sanat ve Zanaat birleştiğinde çocuklarından birisi mutlaka mimarlık olacaktır.Öyle de..Dolayısı ile mimarın kendi yorumunu katması ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir.Bu olguyu inkar edenler aslında yaptığı mesleği henüz tanımıyorlar demektir.Ünlü bir Türk Mimarımızın güzel bir sözü var ; ”Mimarlık , başkalarının parasıyla , kendi hayallerini uygulama sanatıdır..”

  Mimarlık mesleğinde eleştirinin yeri nedir?

  Bir sanat eseri aldığı eleştiri kadar değerlidir.Mimarların çalışmaları bir yasa çerçevesinde sanat eseri sayılmaktadır.Böyle olmasa bile bir sanat çeşididir mimarlık.Eleştiriler bir çalışmayı (sanat eseri olsun – olmasın) olgunlaştırıp sanatçıyı geliştiren en önemli unsurlardır.En azından sanatçı işe böyle bakmalıdır.Bir kesin sanatçı da var ki eleştiriden hiç hoşlanmaz ve dik duruşlarını her türlü eleştiriye rağmen bozmazlar.. ”Ben böyleyim , isteyen buyursun!” tarzındadırlar.

  Kategori:
  Makale

  Cevap yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Mimari Medya