Strüktür Yapı Ve Kentsel Peyzaj Kompozisyonu

  10 ay önce yazıldı. Yazar:
  Abone Ol :  

  Kentlere yapılan göçler kent yaşamını olumsuz etkilerken,yaşam alanlarının da doğru orantıda artmasına sebep olmaktadır.Yaşam alanlarının yeşil alanlara doğru itilmesiyle şekillenen problemlerden biri dikey mimari ve betonlaşmadır.Bu gelişmeleri bazında kentlerde yaşanan stresli bir hayatın rekreasyonel faaliyetlerle azaltılması yaşam ağı için oldukça önemlidir.

  Yatay mimarinin önemsenerek alçak katlı yapıların yer aldığı, sirkülasyonun tüm alanı saran yerel ağ sistemi şeklinde oluşturulduğu bir proje olan ‘Les Sentes De Bailly’ Fransa’da yer almaktadır.Bir hektarlık alana yayılan seksen dört binadan oluşan bu alan daha önce kullanılmayan ve peyzaj onarımıyla hayata kazandırılmış bir tasarımı içermektedir. Bir çizgi üzerinde zikzak şeklinde yerleştirilmiş görüntüye sahip olan binaların en dikkat çekici özelliği yeşil alanla uyumudur.Alanda biyoçeşitliliğin etkisi ekolojik boyutta flora fauna yaşamını destekler niteliktedir.Yoğun kent nüfusunun kentsel peyzajla bütünleştiği bu noktada karmaşıklıktan sıyrılmış doğal bir alan tasarlanmıştır.

  Alandaki binalarda çatı bahçesi kullanılmıştır. Çatı bahçeleri aktif ve pasif rekreasyon alanlarını kapsadığı gibi binaya sürdürülebilirlik konusunda pozitif etkileri oldukça fazladır.Çatı bahçesi tasarımında en önemli kriter bitki seçimidir.Sistematik bir tasarım olarak alanın doğal yapısına uygun şekilde tasarlanan çatı bahçelerinde fonksiyonellik ve estetik açı birbirinin ayrılmaz parçasıdır.Tür çeşitliliğinde dayanıklı bitki türleri seçilmeli,alanın yapısı çatı bahçesine uygun olmalı ve drenajı bu yönde şekillenmelidir.

  Hem alanda hem de çatı bahçesinin bitkisel tasarımında farklı renkte ve yapıda bitkiler kullanılmıştır.Sonbahar renklenmesi belirgin olan ve renkli yapraklı bitkilerde görsel algıya dayalı vurgu yapılmıştır.Alanda odak noktası konumunda olan yapılar diğer strüktür elemanları ve bitkisel tasarımla lirik bir enerji yansıtmaktadır.Küçük bir masal bahçesi aurası sunan bu alan kent yaşamı içinde varolan yeni yaşam biçimlerine de örnek teşkil etmektedir.

  Ekolojik boyutta canlı yaşamı için gerekli olan alanı kapsayan bitkisel doku manzara açısının da keşfini sağlamaktadır.Bu keşif basit ve formal bir sirkülasyon yapısı sayesinde alanda ulaşılabilir konumdadır.Sürdürülebilir kaynak kullanımının bitkisel doku ve strüktür yapılarla desteklendiği  bu alan kent yaşamı için yeni peyzaj tasarımlarına yön vererek yeşil kentleri desteklemektedir.

  Kaynakça: https://land-act.fr/projets/les-sentes-de-bailly/

  Kategori:
  Tasarımlar

  Cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Mimari Medya