Dijitalleşen Hayatlarda Mimarinin Yeri

Dijitalleşmek hem şehirleri hem de şehirlerin mimarisini oldukça radikal çizgilerle dönüştürüyor. Belirli bir noktaya kadar ilerleyen bu yaklaşımlar, şehirler için de vazgeçilmez seçenekler olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönüşüm pek çok noktada bazı duyguları köreltirken, şehirleri çok daha sürdürülebilir bir hale getiriyor ve ister istemez hızlı bir dönüşüm başlıyor. Haliyle yenilikçi uygulamalar da bunun peşinden geliyor. […]

Tematik Ve Renkli Bir Liman Bahçesi

Peyzaj mimarlığında tasarım, alanın yapısal özellikleri ve diğer elemanlarla ilişik düzenin kurulmasıyla başarıya ulaşır. Her tasarım kendi temasını oluşturmalıdır.Peyzaj mimarlığında fonksiyonelliğin ve estetiğin bir arada vurgu yapıldığı tasarımlar başarılı kabul edilmektedir. Danimarka Kopenhag’ta bulunan bir limana ve Kraliyet Opera binasına komşu olan liman bahçesi 2.500 m2’lik bir alanı kaplamaktadır.Eski bir sanayi sitesi olan alanın dönüşümüyle […]

Tarihi Müze Ve Peyzaj Tasarımı

Tarihsel alanlar, günümüz Peyzaj yapısallığı ile zenginleştirilmiş kültürel miras alanlarının yansımasıdır. Geçmişten beri var olan ve bu varoluşu köprü niteliğiyle günümüze kazandıran alanlar Peyzaj tasarımlarında dokusallıkları ile öne çıkmaktadır. Bu dokuyu korumak amacıyla peyzaj onarımı tasarımlarda yeniliklere ve inovasyona açık bir çerçevede düzeni yönetmektedir. Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Fort Vechten Müzesi Hollanda’da yer […]


Mimari Medya