Mimarların Maaşları Artırılsın Önerisinde Bulundu!

  10 yıl önce yazıldı. Yazar:
  Abone Ol :  

  Kamuda istihdam edilmekte olan mühendis ve mimarların özlük haklarındaki mağduriyetlerinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulması talep edildi.

  Artvin milletvekili Uğur BAYRAKTUTAN ve arkadaşları tarafından hazırlanan Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergenin gerekçesinde şu açıklamalara yer verildi:

  “02.10.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe piren 666 sayılı KHK nin 3. Maddesinde ‘Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlilik sınavı ile uzman ve uzman yardımcıları ile ilgili diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir’ hükmü yer almaktadır. 2011 yılında yapılan bu düzenleme ile aynı işyerinde çalışan bir kısım teknik elemanlar uzmanlık kadrosu almış veya uzman yardımcısı kadrosu ile yeni mühendisler alınmıştır. Kurumlarda uzun yıllar görev yapan mühendislerle aynı işyerinde, aynı görevi yapmalarına rağmen uzman ve veya uzman yardımcısı olanlar %30 oranında daha fazla maaş almaktadırlar.

  2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı işyerinde aynı işi yapan personel arasındaki dengesizliğin giderilmesi eşit işe eşit ücret verilmesi amaçlanmıştır. Ancak devlet kurumlarında aynı unvanda çalışan ve aynı işi yapan mühendisler için eşitsizlik giderilmemiştir. Kamuda yaklaşık 38 farklı isimde uzmanlık kadroları ile mühendis kadroları arasında aynı iş yerinde, aynı ortamda, hatta aynı odada benzer nitelikteki işleri yapmalarına rağmen ciddi maaş farkları bulunmaktadır. Bu durum, çalışma motivasyonunu yok etmekte ve çalışma barışını bozmaktadır.

  Bugüne dek ülkemizin inşasında, imarında ve kalkınmasında önemli görevler üstlenmiş zor arazi koşullarında, şantiyelerde, fabrikalarda, yollarda, köprülerde, yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde özveri ile çalışmakta olan Mühendislerin ekonomik mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

  Doktorlar, uzman ve uzman yardımcısı statüsünde çalışanlar ile, içinde bulunduğumuz dönemde Akademisyenler ve Hakim-Savcılarımıza yönelik yapılmış olan ekonomik iyileştirmeleri biliyor, bununla birlikte ülkenin en önemli katmanlarından birisini oluşturan Mühendisler için de, gerekli ekonomik iyileştirmelerin yapılmasını ve aileleri ile birlikte bu toplum kesiminin yaşadıkları mağduriyetten kurtarılmasını hedefliyoruz

  Bildiğiniz gibi, TÜİK resmi rakamlarına göre bugün 4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı yaklaşık 4.112 TL olarak hesaplanmıştır. 1. derece 4. kademede çalışan 25 yıllık bir mühendis, çocuk ve aile yardımı dahil 3500TL maaş almaktadır. Yaşadıkları şehrin dışında arazilerde şantiyelerde görevlendirilen ve ailelerinden uzakta zor şartlarda ve gerektiğinde hayatını ortaya koyarak görev yapan mühendisler il dışında arazide, görev yaptıkları her gün için 35TL gündelik almaktadırlar.

  Diğer taraftan, 2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KHK ye istinaden yapılan ek ödemeden mühendisler derecelerine göre %140 ve %150 oranında faydalandırmaktadır. Bazı meslek gruplarının bu ek ödemeden %200 oranında yararlandırdığı bilinmektedir. Mühendisler için de bu ek ödemeden yararlanma oranının %200 e çıkarılması ekonomik sorunlarının az da olsa hafiflemesine katkı olacaktır.
  Ayrıca emekli olan mühendislerin aldıkları ücretler yoksulluk sınırının altına düşmüş durumdadır. Uzun yıllar çalışan ve emekliliğinde rahat bir yaşam süreceği hayali ile yaşayan çoğu kişiler geçim sıkıntısı nedeniyle yeniden düşük ücretlerle çalışmaya başlamakta, çoğu mühendislik ve müşavirlik firmalarında denetçi mühendis veya benzer adlarla çalışmaya zorlanmaktadır. Mühendislik ve müşavirlik firmaları aslında yapmadıkları denetim hizmetleri süreçlerinde emekli mühendis meslektaşlarımızın ekonomik zorluklarından faydalanarak, uygunsuz mühendislik hizmetlerini emekli mühendisler üzerinden yürütmektedirler. Bu sorunun çözümü için bütün kamu çalışanlarına verilen denge tazminatının emekli mühendislere de yansıtılmasını gerekmektedir.”

  Kategori:
  Haber

  Cevap yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Mimari Medya