Mimaride Estetik: ”Estetica dell’architettura”

  10 yıl önce yazıldı. Yazar:
  Abone Ol :  

  Vitruvius’un öncüsü olduğu kuramsal mimarlık yazıları bin yedi yüzlerde mimarlık estetiği diye tanımlanagelen özerk disipline dönüştü. İnsanlığın uygarlık tarihinde ayrı tutulamayacak inşa etme, yapı kurma edimini bu kavrayış çerçevesinde ele alıyor tanınmış mimarlık tarihçisi Masiero.

  Teknik aklın komut estetiği olarak tanımladığı mimarlık kavramını işlevsellik temelindeki bir yaşamsal ihtiyaç olmaktan “arkitektonik” yararlılık ve güzellik nesnesi olmaya uzanan bir yelpazede incelikle çözümlüyor.

  Sembolik bir gönderge evrenini, yapıların temel öğlerini dönüştüren bir okuma pratiği içinde, Batı’nın kanonik mimari anlayışlarından çağdaş yapıların öncü ve cüretkar karakterine bağlayan bir estetik tarihi.

  I. Kutsaldan Güzele: Arkaik Duyarlık
  II. Analoji ve Simetri: Pythagoras’tan Platon’a Klasik Çağ
  III. Tartım ve Ulviyet: Aristoteles’ten Plotinos’a Helenizm
  IV. Simgesel Evren: Aziz Augustinus’tan Aziz Tommaso’ya Ortaçağ
  V. Yeni Dünya ve Tarih: Modernite’nin Doğuşu
  VI. Akıl ve Duygu: Ampirizm, Duyumculuk ve Aydınlanma Arasında
  VII. Ondokuzuncu Yüzyılda Ruhu Yaşamak: İdealist Estetikte Mimarlık
  VIII. Empati ve Bezeme: Formun “Bilimsel” Özerkliği
  IX. Avangardlar ve Restorasyon: İki Savaş Arasında Mimari Estetikler
  X. Avangard Sonrası, Demokrasi Dönemi: Tüketim Estetikleri
  XI. Atopya ve Nooteknik: Lüzumsuzluk Estetikleri, Postmodernizmden Bu Yana…

  Kategori:
  Makale

  Cevap yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Mimari Medya