Kamu İhale Kanunu Kapsamı

  3 yıl önce yazıldı. Yazar:
  Abone Ol :  

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile kamusal ihtiyaçlar oluşması durumunda açılacak ihaleler ile ilgili düzenlemeler yapılır. Kamu ihaleleri yapılacağı zaman genellikle açık ihale usulü ile gerçekleştirilmesi gerekli olurken bunun dışındaki yöntemlerin kullanılmasında farklı koşulların oluşması gerekir. Kamu ihale kanunu kapsamı söz konusu olduğunda kamusal alanda ortaya çıkan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklardan söz etmek gerekir.

  Kamu ihalelerinde oluşan ihtiyaçlar günümüzün değişen koşullarında çeşitlilik gösterirken sorunların giderilmesi konusunda kanun ve mevzuatlarda iyileştirmeye gereksinim duyulabilmektedir. Yapılan değişikliklerin ve düzenlemelerin belirsizliği giderici yönde olması beklenirken ihtiyaçlara da cevap vermelidir.

  Kamu ihaleleri, ihale kanunu çerçevesinde düzenlenirken taraflar bu kurallara uymakla yükümlüdür. İhaleler çeşitli usullerde gerçekleştirilebilirken bunlar asında açık usul, pazarlık usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü yer alır.

  Kamu ihaleleri yapılırken kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması esastır. Kamu kaynaklarının kısıtlı olması nedeni ile bu husus dikkate alınır. İhalelerin hukuka uygunluk ve kanunilik ilkeleri gözetilerek yapılması zorunludur. İhaleye giren firmalar ihale şartlarını da yerine getirmek zorunda olan taraftır. İhalelerde kamu yararı gözetilir.

  Kamu İhale Kanunu Usullerinden Açık İhale Usulü Nedir?

  Kamusal alanda karşılaşılan ihtiyaçların giderilmesi için idare tarafından açılan ihalelerde bazı usuller kullanılır. Bunlara arasında yer alan açık ihale usulü ile ilgili olarak merak edilenler olurken kamu ihale usullerinden açık ihale usulü nedir? Sorusu ile de karşılaşılır.

  Kamu ihalelerinin ilan yapılarak verilmesi esastır. Kanunun temel ilkeleri içinde yer alan ve yeterliliğe sahip olan herkesin katılabildiği açık ihale usulünde alım yapılır. Bazı özel durumların ortaya çıkması halinde ise bu usulün dışında da uygulama yapılabilmektedir.

  Bu durumda istisnalar söz konusu olurken koşulları belirleyen özel şartların ortaya çıkması gerekir. Bunun dışında ihaleler açık ihale usulü ile yapılır. İhalelerin şeffaflık, eşitlik ve rekabet ilkelerine uygun olarak yapıldığı durumlarda açık ihale usulü tercih edilir. Bu durumda da katılım yeterliliğine sahip olan herkes ihaleye iştirak edebilir.

  Kamu İhale Kanunu Ne İşe Yarar?

  İdare tarafından gerçekleştirilen ihalelerde şüphe oluşması durumunda kamunun haklarının korunması gerekli olur. İhale sırasında oluşabilecek suiistimallerin giderilebilmesi için hukuk krallarına gereksinim duyulurken bu durumda şikâyet hakkı bulunur. Kamu ihale kanunu ne işe yarar? Dendiğinde ihalelere yönelik oluşacak şaibelerin ortadan kaldırılmasında başvurulan hukuk yoludur cevabı verilebilir.

  Şikayetler idareye yapılırken itirazen şikâyet gerekli olduğunda kamu ihale kurumu devreye girer. İstenilen sonuçlar alınamadığında ise hukuki süreç başlatılır. İdare mahkemesi başvurulacak merci olurken buraya dilekçe verilmek sureti ile dava açılabilir.

  Hukuk kuralları kişi ya da kurumlar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda başvurulacak kanun yoludur. Toplum yaşamının düzenlenmesinde ve insanlar arasındaki ilişkilerde yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde hukuk kurallarına başvurulur. İhale kanunu aracılığı ile kamu haklarının korunması mümkün olurken oluşabilecek şüphelerin giderilmesi de mümkün hale gelir.

  Kategori:
  Makale

  Cevap yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Mimari Medya