Geçmişten Geleceğe İzler Taşıyan Tasarım

  4 yıl önce yazıldı. Yazar:
  Abone Ol :  

  Kamusal açık alanlara ve kamusal yeşil alanlara olan ilgi nüfus yoğunluğunun getirdiği olumsuz etkiye dayanarak artış göstermektedir. Yapısal alanların günümüzdeki çokluğu, kentlerde doğal hayata yapılan baskı ve Vandalizm etkisi tasarımları şekillendirirken daha doğal, ekolojik etkinin hissedilebildiği, yeşil dokunun estetik ve işlevsel yönünün kullanıldığı gibi farklı tasarım kriterleri ortaya çıkarmaktadır.

  Bir yerdeki herhangi bir öğe tasarımı şekillendirmek için odak noktası görevi görebilmektedir. Feng nehri kıyısında 880.000 metrekarelik alanda bulunan  “Feng River Eco-Park” nehirden ilham alınarak tasarlanmış  bir kamusal parktır.Çin’de bulunan bu park geçmişten gelen kültürel miras birikimini geleceğe yansıtmayı başarabilen bir tasarım örneğidir. Bu alanın tarihinine bakıldığında M.Ö. sine rastlanmaktadır.Geçmişten gelen bu antik kültürel mirası geleceğe yansıtmak için yapılan tasarımda en çok dikkat çeken olgu ise Feng nehri manzarasından esinlenerek yazılan eski şiirlerin ve öykülerin burada hayata geçirilmiş şekilde ziyaretçilere sunuluyor oluşudur. Parkı ziyaret edenlerin öykülerden ve şiirlerden alıntılarla karşılaşmaları geçmişi geleceğe kurgulamak ve yaşatmak amaçlı yapılmış projenin başarılı adımıdır.

  Peyzaj tasarımı için bu parkta belirlenen ilk kriter bozulan doğal hayatı tekrar eski haline getirmek ve alanı canlandırmaktır. Nehir göçmen kuşların uğrak yeri olması nedeniyle öncelik bu habitatı korumak olmuştur. Yapılan tasarımda doğal hayatı ve faunayı destekleyici öğelerle hayvanların kendi habitatlarını kullanabiilmeleri desteklenmiştir. Sürdürülebilirliği ve geri dönüşümü desteklemek  amacıyla yağmur suyu depolanmaktadır. Kuraklığın fazla olduğu aylarda veya ihtiyaç halinde bu sudan yararlanılmaktadır.

  Park içindeki sirkülasyon tasarlanırken alanın büyüklüğü ve ulaşımın kolay olması öngörülmüş bu yönde bir tasarımla farklı yürüme ve bisiklet yollarının varlığı ortaya konmuştur. Bitkisel tasarımdaki en önemli kriter alanın doğal bitki örtüsünden yararlanarak farklı bitkilerin mevsimsel değişimlerdeki renklerinin gözlemlenebileceği, aynı zamanda bitkisel tasarımda daha çok canlı ve çarpıcı renkler kullanılmış olması yönüyle estetik açıdan güçlü bir tasarım sunmaktır. Yeşil dokunun aktif olarak hissedilebildiği ve ekolojik boyutta flora-fauna dengesinin özenle harmanlanması açısından Feng River Eco-Park peyzaj tasarımının başarılı bir şekilde geleceğe yansıtılmış halidir.

  Kaynak:https://worldlandscapearchitect.com/feng-river-park-seeks-to-be-a-catalyst-for-rich-environmental-and-cultural-remediation/#.XtJc_jozbIU

  Kategori:
  Tasarımlar

  Cevap yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Mimari Medya