Çöp Alandan Peyzaj Onarımına Dönüşüm: Hiriya

  1 sene önce yazıldı. Yazar:
  Abone Ol :  

  Peyzaj onarımı etkin kullanılan alanların aktifliğinin yitirilmesi sonucu ortaya çıkan durağanlığın yok edilerek bu alanların tekrar hayata kazandırılmasıdır. Yapay mimari oluşumlarıyla birlikte geliştirilen alanlar farklı amaçları benimseyerek çeşitli nitelikleri desteklemektedir. Günümüz biyosisteminde gezegenin yaşadığı en büyük sorun olan küresel problemler insanların günlük hayatlarını olumsuz oranda etkilemektedir. Nüfus artışının getirdiği problemlerden biri olan atıklar, çevre kirliliğinin yanı sıra çeşitli hastalıklara yol açarak, görsel algıyı da negatif şekilde yansıtmaktadır. Kentlerde oluşan bu sorunları çözmenin en başarılı yolu geri dönüşüm projelerini hayata geçirmektir.

  İsrail Tev Aviv’de yer alan eskiden çöp ve atık depolama alanı olarak kullanılan Hiriya tamamen dönüştürülerek yeni bir tasarımla hayata geçirilmiş geri dönüşüm alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Central Park’ın üç katı büyüklüğündeki alan ekolojik düzeyde flora ve fauna dengesini sağlanmayı amaçlamasıyla dünya çapında örnek teşkil eden tasarımların başında yer almaktadır. Geri dönüşüm kriterlerinin tümünün uygulandığı alanın dağ yapısına sahip olması, topoğrafik özellikleri de gözönünde bulundurularak tasarımı şekillendirmiştir.Kullanıcılar için dinlenme alanları farklı bir dinamik yapıda tasarlanmış olup alanın büyüklüğüne bağlı olarak yerleşim yapılmıştır.Sirkülasyon boyunca manzara açısını keşfetme olasılığı çok yüksektir.

  Yağmur suyunun depolandığı alanda su, bitkiler için kullanım yönünden çok önemlidir.Alanın geniş olması yağmur suyunun depolanarak geri dönüşümde kullanılması yönüyle önem arz etmektedir. Bitkisel tasarımda uzun boylu bitkilerin yoğunluğu göze çarparken, doğal bitki örtüsünün hakimliği bitki seçiminde rol oynamıştır.Farklı çiçek renklerine sahip bitkiler alandaki dinamik yapıyla uyum içerisindedir.

  Bu alanda her gün 3000 ton evsel atık,1500 ton inşaat atığı ve 250 ton peyzaj maddesi ayrıştırılarak çeşitli malzemelere ve bahçe mobilyalarına dönüştürülmektedir. Peyzaj alanlarının onarımı ve yeniden tasarlanması bakış açısıyla modernleştirilen bu alan doğal peyzaj yapısı ve geri dönüşüm çalışmalarıyla dünyada sözü edilen projelerdendir. Biyoçeşitliliği korumanın en başarılı yolu peyzaj ve doğanın birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu kabullenerek geleceğe dönük projeler geliştirmektir. Kullanıcıların çevre kirliliğini önlemenin yollarını öğrenirken disiplin bilincini  kavraması ve bununla birlikte sosyalleşebildikleri bu alanların hedefi farklı peyzaj tasarımlarının sürdürülebilirliğini ileriye taşımaktır.

  Kaynakça:https://landezine-com.translate.goog/the-hiriya-landfill-by-latzpartner/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc

  Kategori:
  Tasarımlar

  Cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Mimari Medya