Acil Durumda Mimarlık: Sığınmacı / Mülteci Krizini Yeniden Düşünmek

  5 sene önce yazıldı. Yazar:

  SEMPOZYUM TEMASI
  Dünyada birçok ülkede sığınmacı/mülteci sayısı giderek artarken, hareket halindeki, transit geçiş yapmakta olan veya çeşitli biçimlerde yerleşen sığınmacıları/mültecileri konuk etmekle ilgili mekansal uygulamalar farklı, yeni ve doğaçlama biçimler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu biçimler, formel düzenlemeler, enformel girişimler, zorunlu olarak uygulanan politikalar ve mekansal uygulamaları kapsayan geniş bir panoramaya sahip mekansal tartışmaları yansıtmaktadır.

  Sığınmacılar/Mülteciler, yetkililer, kamusal ve özel sektör paydaşları tarafından alınan fiziksel önlemlerin daha geniş bir mekansal söylem dahilinde anlaşılması gerekir. Aidiyet ve bağlılıkla ilgili değerlerin farklı bir biçimde yeniden yorumlanmaları sürekli olarak müzakere edilirken, mimarlık alanı hem devam eden uygulamaları sorgulamalı, hem de giderek artan sığınmacı/mülteci kökenli nüfus için sosyo-mekansal bağlamda ilişki kurmayı destekleyecek barınma ortamlarının şekillenmesinde rol almalıdır.

  Kentle ilgili yeni bağlamsal zorluklardan dolayı, mimarlık mesleği krize yanıt verecek şekilde barınak, konum ve yerleşkeler ile ilgili fonksiyonları yeniden düşünme sorumluluğunu taşımalıdır. Bu sempozyum, devam eden sığınmacı/mülteci krizi ile ilgili farklı disiplinlerden yenilikçi yaklaşımların belirlenmesi için araştırma ve uygulama gündemlerini, zorluklarını ve stratejilerini sorgulayacak ve yeniden şekillendirecek tematik oturumlardan oluşacaktır. Sempozyum, akademik araştırmalar, gerçek projeler ve politikaların sunulmasına fırsat sağlayacaktır.

  Sempozyum Konu Başlıkları:
  – Sığınmacı/Mülteci Krizine Çözüm Aracı Olarak Tasarım
  – Sığınmacı/Mülteci Mekanları ve Esneklik
  – Sığınmacıların/Mültecilerin Aidiyet Sorunsalı ve Nekahat Mekanları
  – Farkındalığı Artırmak İçin Mimari Tasarım Eğitimi
  – Ekonomik ve Politik Yönler
  – Sığınmacı/Mülteci Mekanlarına İlişkin İletişim ve Medya
  – Sığınmacı/Mülteci Mekanlarının Sosyal ve Psikolojik Boyutları
  – Maliyet, Zaman ve Risk Yönetimi – Bilgi Yönetimi – Konstrüksiyon, Malzeme ve Altyapı
  – Yenilikçi Teknolojiler
  – Endüstride Yeni Eğilimler, Bilgi Teknolojileri ve Kitle Kaynak Çözümler

  SEMPOZYUM TAKVİMİ
  15 Nisan 2016 – Özetlerin Son Teslim Tarihi
  25 Mayıs 2016 – Özet Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
  26 Ağustos 2016 – Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi
  23 Eylül 2016 – Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
  14 Ekim 2016 – Düzeltilmiş Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi
  17-19 Kasım 2016 – Sempozyum

  Sergi Hakkında:
  Sempozyum kapsamında, ilgili konularda mimarlık ve diğer ilişkili bölümlerde yapılmış olan araştırmaları, projeleri ve mimari stüdyo çalışmalarını içeren bir sergi düzenlenecek.

  Sergide her katılımcı üniversite için, arkası 5 mm’lik fotoblok olacak şekilde, en fazla 8 adet yatay A1 paftalık yer ayrılmıştır. Bölümler 4 öğrenciye iki adet yatay A1 paftayı üst üste kullandırabileceği gibi, 8 öğrencinin her birine yatay bir A1 hazırlatabilir. Her panoda iki yatay A1 pafta üst üste yer alacaktır.

  Katılmak isteyen bölümlerin, taleplerini en geç 24 Mayıs 2016 Salı gününe Sempozyum Sekreteryası’na mail yoluyla iletmeleri, sergi ürünlerini ise basılı olarak 8 Kasım 2016 Salı gününe kadar İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün aşağıda belirtilen adresine göndermeleri gerekmektedir.

  Özge Uçan, Mimarlık Bölüm Sekreteri
  A: İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
  Ataköy Yerleşkesi 34156 Bakırköy, İstanbul
  T: (212) 498 4205

  Kategori:
  Haber

  Cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir