İç Mimarlık Ve Dekorasyon Kurslarına Açılan Dava Sonuçlandı!

4 sene önce yazıldı. Yazar:
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Müdürlüğü’ne 25.05.2010 tarih ve 2010 / 920 sayılı yazımız ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne 15.03.2010 tarih ve 2010 / 693 sayılı yazılarımız ile genel olarak içmimarlık kurslarının içmimarlık mesleği ile ilgili ne tür sorunlara yol açtığına değinilmiş teknik-ara eleman yetiştirmeye yönelik bu kursların “içmimarlık” unvanını kullanamayacağını vurgulamıştık.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel kurslarda uygulanmak üzere hazırlanan “Mobilya ve Dekorasyon Teknik Eğitim Kursu” ile “Bilgisayar Desteklim Mobilya ve Dekorasyon Teknik Eğitim Kursu” program Taslakları oluşturulan komisyonda değerlendirildi ve 04.04.2012 tarihinde “Yapılan programların kabul edilmesini izleyen süreç içinde; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel kurslarda verilemeye devam edilen ve yönetmeliklere aykırı bir biçimde gerçekleştirilen kurslarda İçmimarlık/İçmimari (İçmimarlık / İçmimari) terminolojilerini kullanma olanağı sağlayan programların kapatılarak önerilen programlara yönlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir” görüşü tarafımıza iletildi.

Mesleğin tek yetkili mercii odamız yıllarca sürdürdüğü uzlaşmacı ve yapıcı tutumunda bardağı taşıran son damla oldu ve yönetim kurulumuz bu programların kapatılarak, odamızca önerilen programlara yönlendirilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’na dava açmak üzere hukuk danışmanımız Av. Derya Atmaca Öztürk’e yetki verdi.

Açılan Dava sonucunda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 09.10.1978 tarih 174 sayılı kararı ile kabul edilip uygulanmakta olan “İÇMİMARLIK VE DEKORASYON I-II ” kurs programlarının, yeniden düzenlenmesi veya değiştirilmesine yönelik başvurularımız, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.11.2013 tarih 3216613 sayılı işlemi ile reddedilmiş, ret işlemine karşı Ankara 9. İdare Mahkemesinde açılan davada, 2014/657 sayılı 19.06.2014 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile talebimizi reddeden işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, 21.07.20014 tarih ve 20141 / 339 Sayılı başvurumuz üzerine, Talim Terbiye Kurulunun 04.09.2014 tarih 83 sayılı kararı ile “İçmimari ve Dekorasyon Kursu I-II Programlarının” uygulamadan kaldırılmasına karar verilmiştir.

TALİM TERBİYE KURULUNUN 04.09.2014 TARİH 83 SAYILI KARARI SONRASINDA; ÜLKEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN TÜM İÇMİMARLIK KURSLARINDA UYGULANMAKTA OLAN DERS PROGRAMI YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMIŞ OLUP; HALEN “İÇMİMARLIK KURSU” ADI ALTINDA TİCARİ FAALİYETİNE DEVAM EDEN İŞLETMELERİN BU KURSLARI SÜRDÜRMELERİNİN YASAL DAYANAĞI KALMAMIŞTIR.

“içmimarlık sektörüne yönelik açılacak kurslarında, içmimarlık sektörüne ara eleman yetiştirme niteliğinin belirtilmesi ve kurs adının da bu amaca uygun olarak belirlenmesi gerekliliği” yönündeki taleplerimiz ve öneri kurs programlarımızın yeniden değerlendirilmesi konularında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve yazışmalarımız devem etmekte olup, konuyla ilgili gelişmeler siz değerli üyelerimiz ve kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

TMMOB İçmimarlar Odası
22.Dönem Yönetim Kurulu

Etiketler:
Kategori:
Haber

Cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mimari Medya